KategoriaSOLID

Zrozumieć SOLID: Zasada Open/Closed

Zaczynając od podstaw, SOLID to pięć podstawowych zasad pomocnych, przy tworzeniu dobrej(solidnej) architektury oprogramowania. SOLID to akronim, w którym: S oznacza SRP(Single responsibility principle / Zasada jednej odpowiedzialności) O oznacza OCP(Open closed principle / Zasada otwarte-zamknięte) L oznacza LSP(Liskov substitution principle / Zasada podstawienia Liskov) I oznacza ISP(Interface...